Fotografie přírody, zvířat a letecké snímkování.

Mlok skvrnitý

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) je středně velký ocasatý obojživelník protáhlého tvaru s krátkými končetinami, poměrně dlouhým a silným ocasem a dosti velkou hlavou se zakulacenou tlamou a vypouklýma očima. Dospělý jedinec je dlouhý 18–28 cm. Barevné skvrnění má funkci varovnou a odrazující.

Obývá výhradně vlhké lesní lokality, louky nebo pole, mnohdy v blízkosti vodních toků, avšak mimo období kladení larev žije často daleko od vody. Preferuje listnaté nebo smíšené lesy v podhorských lokalitách do nadmořské výšky 1200 m.n.m, nejčastěji 200–600 m.n.m.

Next Post

Previous Post

© 2020 Bc. Josef CINK | Nature Photographer

Theme by Anders Norén

%d blogerům se to líbí: