Výreček malý

Výreček malý (Otus scops) – je malá sova velikosti kosa, se zřetelnými pernatými oušky, která se v České republice vyskytuje poměrně vzácně.

Zbarvení má šedavé či hnědavé s jemnou tmavší kresbou podobnou lelkovi nebo krutihlavovi. Při odpočinkovém posedu sedí výreček vzpřímeně a jeho cca 2 cm dlouhá ouška jsou vidět jen jakoby malé ostré hranky, naopak při vzrušení je propíná a „zvětšuje”. Podobně jako kalous ušatý zaujímá pro nenápadnost, strnulý, protáhlý postoj.

Hnízdí v dutinách. Jeho nejoblíbenější hnízdní prostředí bývá otevřenější terén se starými sady, vinohrady, remízky poblíž zemědělských usedlostí, ale oblíbené jsou i větší městské parky nebo opuštěné zahrady. Ve dne se ukrývá ve větvích stromů, často u kmene. V toku neustále opakuje, krátké, hluboké pískání „tjuh“ každé 2-4 sekundy – snadno se dá napodobit a slyšet bývá až do 1 km.

Tato sovička je tažná. Na zimu odlétá přes Saharu do jižní Afriky až do Keni a Ugandy. Někteří stálejší ptáci zůstávají, ale v nejjižnějších částech Evropy a severní Afriky – centrum výskytu je Středozemí. V České republice se výreček vyskytuje a hnízdí jen výjimečně. Spíše přes naše území pravidelně protahuje (od března do listopadu).

Potrava výrečka je složena hlavně z hmyzu. Nejčastěji loví za tmy větší druhy jako saranče a brouky a na rozdíl od jiných druhů, se soumračným hodinám zpravidla vyhýbá. Hnízdí v dutinách. Hnízdní okrsek vybírá sameček, intenzivně ho pak brání a láká do něj samičku. Teprve před začátkem snášení vajec samička obsadí vybranou dutinu. Pokud přírodní dutiny chybí, nepohrdne ani případnou vhodnou budkou.

Ve snůšce bývá 2-8 mírně oválných, čistě bílých vajíček. Vejce samička snáší v jednodenních intervalech. Mláďata se líhnou za cca 25 dní a ve stáří 3 týdnů opouštějí dutinu a ještě nějakou dobu se v jejím okolí nechávají svými rodiči dokrmovat.

Výreček malý patří u nás mezi zvláště chráněné druhy kategorie kriticky ohrožení.