Jelci a lipani

Jelec tloušť a lipan podhorní

Fotografování pod vodní hladinou mi vždycky velmi fascinovalo. Již několik let obdivuji wildlife fotografie našich sladkovodních ryb u mého kamaráda – Benedikt Reisner, který se podvodním světem našich evropských řek již nějakou dobu úspěšně zabývá.

Jelec tloušť
Jelec tloušť (Pielach, Rakousko)

V polovině srpna jsem se za ním opět vypravil a společně jsme podnikli výpravu za lipany a jelci na jednu jeho oblíbenou řeku pramenící v rakouských Alpách , kde jsme měli v plánu vyfotit lipany podhorní a jelce tlouště v jejich přirozeném říčním prostředí. Potápěním jsme strávili dva úžasné dny, kdy každý den bylo co fotit a pozorovat pod vodní hladinou s křišťálově čistou a průzračnou vodou. Pro mě to bylo prakticky první focení v tomto pro mě naprosto neznámém prostředí, kdy jsem při focení bojoval nejen s proudem vody, ale i s vlastní koordinací, což ryby evidentně velice bavilo 🙂

Jelec tloušť a lipan podhorní
Jelec tloušť a lipan podhorní (Pielach, Rakousko)

Lipan podhorní – žije ve skupinách, teritoriální jsou pouze nejstarší jedinci, kteří dávají přednost samotě a brání své území před ostatními. S lipanem se setkáme většinou v proudnici toků, nebo na jejím okraji. V oblibě má místa s pískovitým nebo štěrko-pískovitým dnem s většími kameny, kde se nejen vytírá, ale hledá i svojí potravu, kterou tvoří nejrůznější larvy jepic, pakomárů atp. Lipani dorůstají do průměrné délky 40-50 cm s hmotností do 1 kg.

Jelec tloušť a lipan podhorní
Jelec tloušť a lipan podhorní (Pielach, Rakousko)

Jelec tloušť – je u nás celkem běžně rozšířený. Najdeme ho v místech s vhodnými úkryty, které tvoří kameny, podemleté břehy, spadlé kmeny nebo větve stromů. Je to poměrně plachá a opatrná ryba, která se živí snad téměř vším. Mladí jelci se drží podobně jako lipani v hejnkách, samotářsky a teritoriálně žijí opět jen nejstarší jedinci. Jelec tloušť dorůstá do průměrné délky cca 30-35 cm s hmotností něco málo pod 0,5 kg.

Jelec tloušť
Jelec tloušť (Pielach, Rakousko)
Jelec tloušť
Jelec tloušť (Pielach, Rakousko)
Jelec tloušť a lipan podhorní
Jelec tloušť a lipan podhorní (Pielach, Rakousko)