Luňák červený

Luňák červený (CHKO Brdy) – v přírodě, pokud ho budete pozorovat v letu proti obloze, ho bezpečně poznáte podle jeho nápadně dlouhého, široce roztaženého a hluboce vidličnatě vykrojeného ocasu a ze spodu působí i celkem pestře. V období toku se navíc ozývá i poměrně melodickým hlasem.

V naší přírodě se s ním setkáme nejčastěji od března do konce srpna (je převážně tažný) v prostředí s výskytem listnatých lesů, na které volně navazují louky a pole na kterých si hledá drobné obratlovce, ale i mršiny za vytrvalého kroužení vysoko na obloze.

Luňák červený se u nás řadí mezi velice vzácné dravce – na našem území totiž začal poprvé hnízdit až ve druhé polovině 20. století. Od té doby u nás hnízdí pravidelně a i jeho počty se na našem území zvolna zvyšují.

Luňák červený patří u nás mezi zvláště chráněné druhy kategorie kriticky ohrožení.