Sysel obecný

Sysel obecný (střední Čechy) – by se dal nazvat jako zrcadlo naší nemocné krajiny. Tomu odpovídají i jeho počty. Ještě na počátku 20. století jsme se s ním mohli setkat nadsazeně řečeno za každou chalupou. A jak už to tak bývá, začali jsme s ním proto bojovat jako se škůdcem. Byla vyplácena odměna za jeho kůži a vyvíjeli se nejrůznější metody na jeho hubení.

Sysel obecný

Dnes jsou jeho stavy takové, že se vyskytuje jen na několika málo lokalitách naší přírody především ve středních Čechách a na jižní Moravě, přičemž téměř polovina kolonií žije na letištích, hřištích, ale i v kempech, kde se jedná se o uniformní velmi často sečené travnaté plochy, které sysel ke svému životu potřebuje.

Jeho stavy i nadále klesají. Krom neutěšeného stavu naší zemědělské krajiny se sterilními lány a ztrátou mozaikovité pestrosti se sysel potýkal v poslední době i s často podmáčenou půdou po přívalových deštích a stajatou vodou v době pro něj neméně vhodné, kdy čerstvě narozená mláďata a dospělí jedinci vlivem toho na některých lokalitách v norách bohužel uhynuli.

Jistou jiskru naděje na zlepšení dává v současnosti Záchranný program Ministerstva životního prostředí jehož cílem je vytvořit alespoň pět “metapopulací”, tedy oblastí s příhodnými podmínkami pro jednotlivé syslí kolonie, které od sebe nebudou příliš vzdáleny a může tak mezi nimi probíhat přirozená výměna jedinců, což se děje např. v oblasti Českého Středohoří za podpory Agentury ochrany přírody a krajiny. Držme palce!

Sysel obecný patří u nás mezi zvláště chráněné druhy kategorie kriticky ohrožení.

Sysel obecný

Sysel obecný