Křížový vrch

Poutní kostelík z roku 1862, k němuž byla v roce 1931 přistavěna třiadvacetimetrová věž, sloužící jako rozhledna se nachází cca 4 km na jihovýchod od Stoda v Plzeňském kraji.

V dávné minulosti se v této lokalitě měli vyskytovat Keltové, jelikož na místě měli být později nalezeny pozůstatky jejich obydlí a lidské kostry. Později, v 18. století, zde na kopci, tehdejší tzv. Vrabině, stál dřevěný kříž a chodily sem celá procesí věřících.

Posléze byl na vrchu dostavěn kostel, téměř katedrála, která oplývala celkem čtyřmi oltáři. Ani toto místo však nepřežilo hromadné rušení klášterů Josefem II. a po třiceti letech došlo ke zbourání kostela. Nový kostel byl na vrchu postaven v 19. století a až ve století 20. k němu byla přistavěna věž – dnešní rozhledna.

O Křížovém vrchu se traduje pověst, že zde ve starém hradě kdysi sídlily tři bílé panny, které měly magické schopnosti a dokázaly se proměnit v různé bytosti. O půlnoci se proměňovaly v duchy a strašily lidi, kteří se jen k tomuto místu přiblížili. Jednoho dne se odvážný myslivec vydal na tento vrch, tak aby tam došel přesně o půlnoci, s touhou zastřelit jednu z bílých panen. Když však došel na horu a chtěl na jednu z nich vystřelit, prošel jeho puškou blesk a on padl k zemi a narazil hlavou do stromu, který stál opodál.

K ránu myslivce našla postarší dáma, která mu ránu na hlavě obvázala a běžela pro pomoc. Vydalo se několik mužů s cílem zachránit myslivce, ale když přišli na místo, které stařenka označila, myslivec nebyl k nalezení. A tak si lidé řekli, že ho zajisté odnesly ty tři bílé panny.