Zámek Hradiště

Pozdně barokní zámek byl přestavěn v 18. stol. ze starší tvrze, kolem je park o rozloze 4,8 ha. Dnes je zámek majetkem Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.

Zámek Hradiště se nachází na jihovýchodním okraji města Blovic. Historie původní gotické tvrze sahají až na konec 15. stol. Dnešní podobu zámku vtiskla pseudogotická přestavba mezi roky 1872 – 1874. V Hradišti je otevřeno muzeum jižního Plzeňska, které vlastní sbírky archeologické, etnografické, umělecko průmyslové, výtvarné a literárněhistorické.

U zámku je rozsáhlý zámecký park, který v roce 2011 prošel rozsáhlou revitalizací. Ta navrátila parku jeho dřívější půvab a obohatila park o naučnou stezku se stanovišti, která poskytují návštěvníkům informace o historickém významu celé kulturní památky v rámci regionu.