Maková hora

Maková hora – nad obcí Smolotely, na vrcholku zalesněného kopce se nachází významné poutní místo a jedna z nejkrásnějších ukázek vrcholně barokní architektury citlivě umístěného do krajiny – kostel sv. J. Křtitele a P. Marie Karmelské z 18. století.

Kostel nechal vystavět Jan Felix Chanovský-Krasilovský z Dlouhé Vsi v letech 1719-1722. Vysvěcen byl Janem Rudolfem hrabětem Šporkem dne 5. října 1723. Jistě nešlo o náhlé rozhodnutí. Na tak opuštěných místech byly stavěny svatyně proto, že místa již měla svou duchovní historii. Buď se tam někdo uzdravil nebo zachránil, nebo více věřících lidí tam rozpoznalo mimořádnou duchovní atmosféru a opakovaně se tam přicházeli modlit.

V průčelí kostela se nachází dvě věže, které jsou osazeny každá po dvou zvonech. V pozadí za hlavním štítem můžeme vidět šindelovou cibulovitou kopuli. Celá stavba má velmi členitý dynamický půdorys, charakteristický pro vrcholně barokní architekturu. Střed kostela je koncipován jako příčně položená elipsa se dvěma hranolovými věžemi v průčelí a s přístavky presbytáře, sakristie a oratoře na opačné straně.

K osamocenému kostelíku uprostřed lesů středního Povltaví se scházely v minulosti desetitisíce věřících, a kromě významných českých biskupů jej navštívil i vatikánský velvyslanec, arcibiskup Giovanny Coppa.

Mnozí místní obyvatelé pomáhali opravovat a zvelebovat toto místo, přispívali často i vlastními finančními prostředky. „Maková“ je pro ně částí jejích srdce.

V současné době je v plánu generální oprava střechy. Jelikož předpokládané náklady rekonstrukce činí cca 3 miliony korun, vypsala místní Římskokatolická farnost Maková – Smolotely finanční sbírku.