Bradáček srdčitý

Bradáček srdčitý (CHKO Brdy) – byl po 94 letech znovuobjeven vloni v centrální části Chráněné krajinné oblasti Brdy v povodí Třítrubeckého potoka, kde na ploše cca 50 m2 tvoří populaci odhadem něco kolem 1000 rostlinek.

Bradáček srdčitý, dříve též protáhlička srdčitá je s asi 20 cm své výšky naše nejmenší orchidej, kterou tak s ohledem na její velikost a drobné květy v přírodě snadno přehlédneme. Je indikátorem čistého životního prostředí a vhodných biotopů, kterých je v České republice bohužel poskrovnu.

Setkat se s ní můžeme ostrůvkovitě především v pohraničních horách, nejčastěji se u nás vyskytuje na Šumavě, v Krkonoších a Hrubém Jeseníku.

Bradáček srdčitý patří mezi zvláště chráněné druhy kategorie kriticky ohrožení.