Jestřáb lesní

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) – patří mezi středně velké dravce. Samice je velká asi jako káně, samec je o třetinu menší. Jestřáb lesní není nijak zvlášť náročný na výběr prostředí. Obývá nížinné i horské lesy všech typů, avšak k hnízdění upřednostňuje vzrostlé porosty.

Samec i samice jsou v dospělosti stejně zbarvení. V letu má patrná široká, relativně ale krátká tupá křídla a dlouhý ocas se čtyřmi příčnými pruhy. Vrchní část těla mají tmavohnědý, v záhlaví s bílými skvrnami přecházejícími v nadoční proužek. Zbarvení peří nese šedomodrý nádech. Spodní část těla je bělavá, tmavohnědě příčně pruhovaná.  Zobák a drápy jsou černé, nohy žluté.

Hnízdní páry si trvale udržují stejný lovecký revír a někdy i hnízdo, pokud jeden z partnerů neuhyne. Volba a velikost revíru jsou ovlivněny dostupností a kvalitou potravní nabídky. Zpravidla se velikost loveckého revíru pohybubuje okolo 5 km čtverečních. Místo pro hnízdění vybírají dohromady. Samec pak hnízdo zakládá, ale samice jej dostavuje. Umístěno bývá na stromě ve výšce 7 až 25 m nad zemí. Hnízdící pár má ve svém loveckém revíru hnízd hned několik, která nepravidelně střídá a upravuje. Vlastní hnízdo je poměrně velká stavba. Skládá se ze suchých i čerstvých větví stromů z blízkého okolí, Výstelka obsahuje suchou trávu, stonky nebo kousky kůry.

Svatební lety probíhají nejčasteji od března a spočívají v rychlém obloukovitém letu, který po několika rychlých, hlučných úderech křídly přechází v téměř kolmý let vzhůru. K samotnému páření dochází na stromě poblíž hnízda. První vejce snáší samice koncem března, další pak v intervalu 2 až 4 dní. Celková snůška čítá 3 až 4 světle nazelenalá nebo namodralá vejce beze skvrn. Samice na nich sedí od prvního vejce cca 35 až 40 dní.

Jestřáb lesní patří mimochodem k našim nejproduktivnějším lovcům. Svojí obět si vyhlíží při letu nevysoko nad porostem a útočí jak na letící, tak běžící kořist. Nalétává na ni prudkým letem a následně ji sráží pařáty. Výjimečně se přiživuje i na mršinách. Do jeho jídelníčku patří savci a ptáci. Ze savců se jedná především o divoké králíky a zajíce. Z ptačích druhů pak koroptve, bažanty (na snímcích), jeřábky, všechny druhy krkavcovitých, holubů, ale také i drůbež.

Jestřáb lesní patří mezi zvláště chráněné druhy kategorie ohrožení.