Rosnatka okrouhlolistá

Rosnatka okrouhlolistá (CHKO Brdy) – je jednou z druhově nejpočetnějších masožravých rostlin, jichž je více než 170 druhů. Jednotlivé druhy rosnatek se nejčastěji vyskytují v rašeliništi, mokřinách a močálech a mohou se značně lišit jak velikostí, tak tvarem.

Je charakteristická jasně červenou barvou, na niž v kombinaci s lepkavou nasládlou látkou vábí drobný hmyz, který jí slouží za potravu.

Masožravý způsob obživy si rostlina vyvinula v důsledku nedostatku živin v kyselých biotopech. K rozpuštění polapeného hmyzu přilepeného k chloupkům na listech používá enzymy a z rozložených hmyzích těl získává dusičnany a jiné potřebné látky.

Kvete v pozdním létě bíle a někdy růžově. Květy se podobně jako téměř u všech ostatních masožravých rostlin nacházejí poměrně vysoko nad listy, čímž je zajištěno, že případný opylovač nebude lepkavými plochami chycen.

Semínka jsou černá, 1–1,5 mm velká. Květy se otevírají v závislosti na osvětlení a celé květenství se natáčí se v závislosti na poloze slunce na obloze. Rosnatky jsou víceleté a mohou se dožívat i více než 50 let.

V Česku se s ní lze setkat zejména v Brdech, Krušných horách, na Šumavě, v Jeseníkách, v Orlických horách, v Krkonoších a také v Českém lese. Až budete procházet močály, dejte pozor, ať ji nezašlápnete.

Patří mezi zvláště chráněné druhy kategorie silně ohrožení.