Bramborníček hnědý

Bramborníček hnědý (CHKO Brdy) – je menší než vrabec. Důležité rozlišovací znaky jsou bílý proužek nad okem a velká bílá pole po stranách ocasu. Je obyvatelem vlhčích nekosených luk s vyššími bylinami, pastvin a mezí. Sedává na vyvýšených místech, odkud vyletuje za potravou.

Bramborníček hnědý je tažný druh, který zimuje v tropické Africe. Proto přilétá na hnízdiště poměrně pozdě, až koncem dubna. Páry však ihned začínají s hnízděním. Samička staví hnízdo v hustém travním porostu na zemi, do kterého klade 5 až 6 tmavě modrozelených vajec. Zhruba po 14 dnech se mláďata líhnou a dalších 14 dní je rodiče krmí na hnízdě.

Jako potrava slouží jak rodičům, tak mláďatům malí bezobratlí živočichové. Ty bramborníčci vyhlížejí z vyvýšeného místa a buď je sbírají ze země, nebo letící hmyz obratně lapají v letu ve vzduchu.

Obývá vlhké, převážně otevřené a neobhospodařované nížinné biotopy jako jsou  pastviny, podmáčené louky apod.  Na své zimoviště odlétá koncem léta.

Patří mezi zvláště chráněné druhy kategorie ohrožení.