Moták pochop

Moták pochop

Moták pochop (CHKO Brdy) – se ze zimovišť na naše hnízdiště vrací ve druhé polovině března a počátkem dubna.

Pojmenování moták dostal tento dravec podle jeho způsobu letu. Během pomalého letu chvíli plachtí s křídli, které jsou lehce vztyčené nad tělo, chvíli zase letí s trhaným máváním křídel a často při tom mění směr a výšku letu podle toho co zahlédne v porostu pod sebou.

Ještě více se pak “motá“ během poměrně nápadného svatebního letu, který se zpravidla odehrává velmi vysoko na obloze. Ještě před tím však, ale musí obhájit svoje teritorium před případnými jinými samečky, a aby při tom nezůstal nepovšimnut, vydává během letu poměrně výrazný křik.

Podobně tak jako u ostatních dravců loví sameček motáka během hnízdění nejen pro sebe, ale i pro svojí samičku a později pak i pro mláďata. Předávání potravy je mimochodem součástí svatebního rituálu a dochází k němu ve vzduchu. Když samička vidí svého vyvoleného přilétat s potravou, tak k němu vyletí a začne žadonit hvízdavým hlasem. Sameček na toto žadonění pak odpoví a po chvíli upustí ulovenou kořist. Samička je v tu chvíli pak velice obratná – rychlým manévrem ji následně zachytí do svých pařátů a velmi často se při tomto manévru pak otočí i vzhůru nohama a křídli proti zemi.

Moták pochop u nás patří mezi zvláště chráněné druhy kategorie ohrožení.

Moták pochop

Moták pochop

Moták pochop