Strakapoud velký

Strakapoud velký (CHKO Brdy) – je v České republice nejběžnější z druhu „strakatých“ šplhavců. Obývá všechny typy lesů, remízky, břehové porosty, parky a setkat se s ním tak můžeme i ve městech.

Semena jehličnanů jsou v zimě důležitou složkou jeho potravy. Je velmi ostražitý a opatrný, ale v zimě s oblibou zavítá občas i na krmítka.

Snadno ho poznáme podle pestrého zbarvení. Má sytě červený podbřišek ostře ohraničený od bělavého břicha a oproti jiným druhům nemá na bocích „čárky“. Ćerná křídla nesou bílé proužkování. Ve vzduchu je nápadný podle velice vlnovitého, ale za to přímého letu.

Samečka od samičky rozeznáme podle červené skvrny v zadní části temene. Samička má oproti němu temeno bez červeného zbarvení.

Hlasově se ozývá krátkým, ostrým „kik“, někdy pomalu opakovaným (asi 1x za sekundu) v dlouhých řadách. Při vzrušení velmi rychlým sledem plných štěbetavých zvuků „črett-črett-črett-črett-….“. Na jaře bubnuje, typicky krátce, velmi rychle (jednotlivé údery lze sotva odlišit) a náhle končí.