Sýc rousný

Sýc rousný (CHKO Brdy)  – jeho volání zaslechneme v přírodě nejčastěji. Svými hlasovými projevy sameček označuje svoje hnízdní teritorium. Zvláště z jara, obvykle koncem února vytrvale volá nejen v noci, ale občas i ve dne.

Sýc rousný je středně malá sova s opeřenýma nohama, kontrastně zbarveným závojem a černě lemovanýma žlutýma očima, nesoucí na hřbetě bílé skvrnění.

V toku vydává samec řadu mono tóně znějících slabik o stejné hlasitosti. Hlas se v tichu noci nese do daleka. Hnízdní páry nevytváří trvale a každý rok se vytvářejí znovu. Samec však zůstává po celý rok ve svém hnízdním okrsku.

Často zaletuje do zvolené hnízdní dutiny, kam nosí potravu. Samice ho posléze do dutiny následuje. Na vejcích sedí pouze samice, zatímco samec jí zásobuje potravou, kterou tvoří převážně drobní savci. V době jejich nízkých stavů loví sýc hlavně ptáky a to dokonce větší než je on sám. Loví pouze v noci.

Sýc rousný vyhledává vysokokmenné jehličnaté i listnaté, zejména bukové lesy vyšších poloh, ale zahnízdí i v souvislých lesích nižších poloh. Hnízdí obvykle v dutinách po datlu černém, ochotně ale obsazuje i budky (od půlky března do konce května).

Sýc patří mezi zvláště chráněné druhy kategorie silně ohrožení.