Sýkora parukářka

Sýkora parukářka (CHKO Brdy) – je malá sýkora kterou poznáme podle charakteristické ozdoby hlavy – trojhranné černobílé „šupinkaté“ chocholky, která je vždy patrná a kterou dovede vztyčovat a sklápět.

Žije v horských jehličnatých lesích, hlavně smrkových, jedlových a borových. Smíšené lesy akceptuje jen v případě, že převažují jehličnany. V nižších polohách je vzácnější, na horách vystupuje až po horní hranici lesa (max. 1400 m.n.m. v Krkonoších).

Samička staví hnízdo především v hotových stromových dutinách, je ale schopna si dutinu vytesat i sama v měkkých ztrouchnivělých pařezech či kmenech. Hnízdí v dubnu až červnu, většinou 1x ročně, podruhé zahnízdí jen malá část ptáků. Ve výstelce hnízdní kotlinky se pravidelně objevuje savčí srst.

Mláďata vylétlá z hnízda mají chocholku ještě malou a černý proužek na krku je jen naznačený, nebo zcela chybí.

Potravou parukářky je hmyz, jeho larvy a vajíčka, také pavouci a semena jehličnatých stromů.

Sýkora parukářka je v České republice vcelku souvisle rozšířena.