Zajíc polní

Zajíc polní (CHKO Brdy) – se zajíci se v posledním desetiletí setkávám stále častěji v lese, než v zemědělské krajině, která je pro zajíce přeci jen typičtější. Odpověď na to, proč se tak děje, není až tak složitá…

V dobách, kdy zemědělská půda byla rozdělena na velké množství malých políček s pestrou skladbou plodin, byly jeho počty na poměrně vysoké úrovni. Právě menší polní celky s pestrou skladbou plodin vytvářely zajícům vhodné lokality, kde našli dostatek klidu, potravních zdrojů a úkrytů.

Dnes je situace naprosto opačná. Obrovské plochy monokultur, stejné plodiny, které se opětovně sejí v blízkém okolí, stále rychlejší moderní zemědělská mechanizace, před kterou mláďata nemají šanci uniknout, chemizace atd. Zkrátka intenzivní zemědělské hospodaření s nedostatkem vhodné potravy a krytu pro mláďata jsou hlavními faktory, které ovlivňují jeho současné stavy a chování, kdy se zajíci začali pozvolna více adaptovat především na okrajové lesní biotopy a to i přes to, že na lesních stanovištích převládá zvýšený predační tlak.