Sovníky v CHKO Brdy

V Brdech máme pro sovičky nachystáno!

nové sovníky v CHKO Brdy

Na přelomu roku 2020 a 2021 jsme v jižních Brdech rozvezli a nainstalovali (po dohodě se správcem pozemku Apha) nejen sovníky pro kulíšky, sýce a puštíky, ale i budky pro běžné ptačí druhy, kterým kůrovcová kalamita sebrala nejeden přirozený hnízdní „domeček“. Na podzim letošního roku jsme pak provedli následnou údržbu a vyčištění. Jedna ze sov se nám pak za to večer přiletěla odměnit a to doslova! 🙂

nové sovníky v CHKO Brdy

Sýc rousný svůj přílet k nám ohlásil krátkým, typicky kontaktním hlasem a my následně zjistili, že si sedl vskutku úžasně v úrovni našich očí a trpělivostí přitom opravdu nešetřil. Umožnil nám se dokonce přiblížit na necelé 3 m až se nám do objektivu zkrátka nevešel – za to my si jeho krásu tak mohli vychutnat z opravdu bezprostřední vzdálenosti. Úžasná odměna, děkujeme! 🙂

Sýc rousný (CHKO Brdy)